Ailelere Yönelik Çalışmalarımız

Toplumların gelişimi ve kalkınması ailenin gelişimi ve kalkınması ile doğru orantılıdır. Toplumun temel yapısını oluşturan aile, modernleşmenin bireyselleşmeyi ön plana çıkarması ile büyük ölçüde yıpranmış, anne­baba, ebeveyn­çocuk ilişkileri zayıflamıştır. Başarılı ve mutlu bireylerin yetişmesi hususunda aile bireylerinin bilinçlendirilmesi ve ilişkilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

  • Çocuk ve Ergen Psikolojisi

  • Çocuk­-Ebeveyn İlişkisi

  • Ergen ve Cinsel Eğitimi

  • Eşler Arası İletişim

  • Aile Danışmanlığı